Συνεργαζόμενοι ΣύλλογοιΚρητικά έθιμαΕπιστροφή στην αρχική σελίδααναζήτηση

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ

epimenidiskeimeno

Ψυχή = ενέργεια, και σαν ενέργεια μπορεί να κινηθεί προς το παρελθόν και προς το μέλλον όταν απελευθερωθεί από την ύλη . Ενδεικτικό παράδειγμα ο  Επιμενίδης  6ος π.Χ  αιώνας ,η εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρος-Λαρούς αναφέρει τα εξής: μάντης και καθαρτης εκ Κρήτης καταστάς κατά την αρχαιότητα θρυλική προσωπικότης .Αφήγηση περί της δράσεως του και περί των υπερφυσικών περιστατικών της ζωής του παρέχει ο Διογένης ο Λαέρτιος.     Όταν ήτο ακόμη παίς, ο Επιμενίδης εισήλθεν εις σπήλαιον και καταληφθείς υπό ύπνου, εξύπνησεν έπειτα από 57 έτη. Όταν διεδόθη το θαυμαστόν τούτο γεγονός, εθεωρήθη υπό όλων των Ελλήνων ως ανθρωπος θεοφιλέστατος Περί του Επιμενίδη η παράδοσις αφηγείται πολλά υπερφυσικά και θαυμαστά  περιστατικά. Ήτο προικισμένος και με μαντικάς ικανότητας. Επεκράτει η αντίληψις ότι η  ψ υ χ η  του Επιμενίδου εξήρχετο κατά βούλησιν εκ του σώματος του, διέτριβεν όσον καιρόν ήθελεν εκτός  αυτού και επανήρχετο πάλιν εις τουτον.Οι Κρήτες τον εθεώρουν ως ένα των παλαιών  Κουρητών και Κορυβαντών.

 

Επιμενίδης.... Μάρκος Μουσούρος Ρουσσέτος Σγουράκης Γιώργος
Έθιμα Σφακίων Κρήτης Κυδώνι
Λεξικό Γιανναράκη 1876 Λεξικό Παπαγρηγοράκη 1956